TESTAREA LA VIRUSUL DE PAPILOM UMAN (HPV) 1

Bolile oncologice, fără îndoială, reprezintă problema principală a medicinii moderne. Printre tumorile maligne se numără şi cancerul colului uterin care afectează preponderent femeile de vârstă tânără şi medie.

Cauza debutului atât de timpuriu al bolii este rolul critic al virusului de papilom uman (VPU) în cancerogeneza cancerului colului uterin – peste 70% din femeile diagnosticate cu cancerul colului uterin au fost purtătoare ale acestui virus. Natura virală a acestei boli s-a studiat de la mijlocul secolului ХХ şi a fost în final dovedită în anul 2008 de către medicul şi savantul german Harald Zur Hausen care a primit pentru această descoperire Premiul Nobel. De atunci cancerul colului uterin poate fi considerat ca o complicaţie a infecţiei.

Concomitent cu faptul că VPU este cauza principală a apariţiei cancerului colului uterin, el este şi asistentul principal în prevenirea lui, deoarece, cunoscând cauza etiologică a apariţiei bolii, aceasta poate fi depistată la etapele cele mai timpurii. Screeningul cancerului colului uterin a devenit primul şi cel mai reuşit exemplu de screening al bolilor oncologice la momentul de faţă. Timp de o jumătate de secol unica metodă de screening ginecologic a fost testul PAP. Dar după descoperirea naturii virale a cancerului colului uterin şi implementarea unui şir de metode de depistare a virusului de papilom uman – screeningul VPU devine la fel de important.

Conform datelor unor studii clinice de anvergură analizate suplimentar la Îndrumarul European pentru asigurarea calităţii screeningului cancerului colului uterin (European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Supplements on HPV screening and vaccination, 2015), screeningul VPU nu numai că este sensibil la depistarea stărilor precanceroase, dar şi reduce semnificativ morbiditatea şi mortalitatea de la cancerul colului uterin, acesta fiind indicatorul principal de eficienţă.

Digene® HC2 High-Risk HPV DNA 

Standardul de aur pentru depistarea ADN a virusului de papilom uman pentru profilaxia cancerului colului uterin

În prezent în lume există peste 200 sisteme de testare VPU, din care au fost aprobate doar câteva. Până recent în Ucraina nu a fost aplicat un test la VPU aprobat pentru utilizare în screeningul cancerului colului uterin. Din anul 2016 Laboratorul patomorfologic «CSD Health Care» efectuează testarea la VPU cu ajutorul metodei Digene Hybrid Capture II HPV DNA test, care în anul 2003 a fost primul test la VPU în lume aprobat de FDA (Federation of Drugs of America).

Digene-testul permite de a stabili doar infecţia VPU cu semnificaţie clinică, aceasta fiind asociată cu stările precanceroase, ignorând infecţia nesemnificativă şi cea tranzitorie care poate fi eliminată de sistemul imun al femeii, fără oarecare urmări.

Digene-testul permite depistarea a 13 genotipuri principale ale VPU de risc carcinogen înalt – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. Două din aceste tipuri de VPU (16 şi 18), cum este cunoscut, cauzează 70% din toate cazurile de cancer de col uterin şi stări patologice precanceroase ale colului uterin.

TESTAREA LA VIRUSUL DE PAPILOM UMAN (HPV) 2

Particularitatea diagnostică a Digene-testului constă în utilizarea tehnologiei moleculare de capturare hibridă Hybrid Capture® 2 (HC2) cu amplificarea ulterioară şi detectarea semnalului, fapt care permite verificarea precisă a sarcinii virale în probă. Digene-testul corespunde nivelului pozitiv clinic dovedit al semnificaţiei cantităţii ADN al VPU în probă – 1 pg/ ml sau 5000 copii. Probele cu un conţinut mai mic de ADN viral se determină ca negative. La momentul actual toate tipurile de teste VPU bazate pe RLP (reacţia în lanţ a polimerazei) nu oferă aşa un prag de sensibilitate care este decisiv pentru alegerea tacticii de tratament.

TESTAREA LA VIRUSUL DE PAPILOM UMAN (HPV) 3

În suplimentele la Îndrumarul European de Screening (2015) Digene-testul este recomandat ca metoda preferenţială de testare la VPU, deoarece este cel mai standardizat şi eficienţa lui este dovedită în cel mai mare număr de studii. Mai mult ca atât, în îndrumar este indicat că toate testele noi la VPU care se verifică pentru stabilirea posibilităţii de utilizare pentru screeningul cancerului colului uterin urmează a fi validate cu referire la Digene-testul. Utilizarea în screening a altor metode de testare la VPU (inclusiv a RLP) a căror sensibilitatea, specificitatea, reproductivitatea în condiţiile unuia şi aceluiaşi şi a diferitor altor laboratoare nu s-a examinat în comparaţie cu testul validat, este inadmisibilă, deoarece poate să atragă după sine o incidenţă înaltă de rezultate fals-pozitive şi fals-negative, cauzând, la rândul său, o tactică incorectă de tratare a pacienţilor.

TESTAREA LA VIRUSUL DE PAPILOM UMAN (HPV)

În prezent se recomandă mai multe variante de utilizare a testului la VPU în cadrul screeningului ginecologic. În mai multe ţări testarea primară rămâne testul PAP cu testarea la VPU doar în cazul modificărilor citologice nedeterminate şi uşoare (ASCUS, LSIL). Alte ţări deja trec la co-testare (VPU + testul PAP) sau screening primar VPU cu efectuarea ulterioară a testului PAP în cazul rezultatului pozitiv. Este dovedit faptul că efectuarea co-testării la femeile cu vârstele cuprinse între 30 şi 65 ani ca diagnostică de rutină garantează o sensibilitate fără precedent la cancerul colului uterin de până la 100%.