Adeseori concluzia patomorfologică este factorul principal în stabilirea tacticii tratamentului ulterior (de concluzia patomorfologului depinde administrarea terapiei hormonale, chimice sau radiologice, necesitatea de intervenţie chirurgicală). Din această cauză poate să apară necesitatea de a obţine cea de a doua opinie, pentru a fi încrezut în diagnoza proprie şi de a se asigura că nimic nu a fost scăpat sau interpretat incorect. Laboratorul patomorfologic «CSD Moldova» are o experienţă suficientă în diagnosticarea tuturor tipurilor de patologii, inclusiv a malformaţiilor. Noi vă oferim o opinie competentă şi independentă care va permite medicului curant al dumneavoastră de a vă alege cea mai potrivită metodă de tratament.

Când ar fi bine de solicitat cea de a doua opinie?

  1. Dacă concluzia primară cauzează dubii la dumneavoastră sau medicul curant în ceea ce ţine de precizia diagnozei primite (de exemplu, dacă imaginea clinică nu corespunde concluziei obţinute).

  2. Dacă pe baza concluziei vi se propun metode de tratament (intervenţia chirurgicală, chimioterapia sau radioterapia) care pot influenţa considerabil starea dumneavoastră de sănătate şi calitatea vieţii.

CONSULTAŢIA MEDICULUI «CEA DE A DOUA OPINIE» 1
  1. Dacă dumneavoastră sau medicul dumneavoastră nu sunteţi siguri de calificarea sau specializarea medicului patologoanatom care a emis concluzia.

  2. Dacă tratamentul administrat pe baza concluziei patomorfologice nu este eficient.

  3. Dacă concluziile emise în alte laboratoare se diferă una de alta.

Cum puteţi obţine cea de a doua opinie?

Pentru consultarea materialului şi obţinerea opiniei specialiştilor laboratorului «СSD Moldova» trebuie să ne livraţi prin serviciu de curierat «până la uşă» sau să ne aduceţi personal în laboratorul nostru:

  • preparatele histologice şi blocurile de parafină cu formularul îndeplinit al trimiterii, cu indicarea tuturor datelor clinice (formularul trimiterii îl puteţi obţine preliminar în laboratorul «СSD Health Care» sau la reprezentanţele regionale. Formularul urmează a fi îndeplinit de medicul curant al dumneavoastră!);

  • rezultatele cercetării patomorfologice iniţiale în care se conţine descrierea macroscopică a preparatelor şi informaţia despre locul din care au fost prelevate ţesuturile în procesul prelevării materialului din macropreparat;

  • extrasul din anamneză;

  • copiile sau originalele următoarelor documente medicale:

– la expedierea materialelor nodurilor limfatice – datele USG sau tomografiei computerizate a ficatului, splinei şi analiza generală a sângelui;

– la expedierea bioptatelor măduvei spinării – analiza generală a sângelui, datele USG sau tomografiei computerizate a ficatului şi splinei;

– la expedierea materialului formaţiilor osoase – imaginile radiologice, imaginile de tomografie computerizată, imaginile MRT cu descrierea lor;

– la expedierea materialelor în cazul afecţiunilor pulmonare – imaginile radiologice, imaginile de tomografie computerizată, imaginile MRT cu descrierea lor;

– la expedierea materialelor în cazul afecţiunilor encefalului – imaginile de tomografie computerizată, imaginile MRI cu descrierea lor;

– la expedierea materialelor în cazul afecţiunilor inflamatorii ale pielii vă rugăm să ne transmiteţi imaginile foto în format electronic ale tuturor erupţiilor şi modificărilor pielii şi analiza generală a sângelui.

Trebuie să vă avertizăm că completitudinea prezentării datelor clinice ţine doar de responsabilitatea dumneavoastră, prezentarea datelor clinice incomplete poate să atragă după sine erori în diagnosticare.

În trimitere în mod obligatoriu se indică COMPLET datele instituţiei medicale, datele medicului şi pacientului (numele, prenumele, patronimicul, numărul de telefon, Е-mail), ca medicii laboratorului nostru să poată lua operativ legătura cu dumneavoastră în caz de necesitate.

Dacă rezultatele cercetării histologice se vor diferi de datele cercetărilor anterioare în concluzie se vor indica cauzele din care au fost excluse diagnozele stabilite anterior. Suplimentar specialistul nostru vă poate consulta în privinţa diagnozei stabilite dacă veţi veni personal după răspuns şi dacă veţi avea întrebări.

CONSULTAŢIA MEDICULUI «CEA DE A DOUA OPINIE»