Imunofenotiparea prin metoda citometriei în flux este „standardul de aur” în diagnostică oncohematologică recunoscut în întreaga lume. Această metodă permite de a caracteriza celulele conţinute în sânge, în măduva spinării şi alte substanţe lichide biologice cu ajutorul citometrului în flux.

Pentru celulele hematopoetice fiecare etapă de maturizare, activare, specializare funcţională sau transformare malignă se caracterizează prin modificarea proprietăţilor membranelor – imunofenotipului. Analiza acestor modificări permite caracterizarea clară a bolii, stabilirea variantei imunologice în conformitate cu clasificarea contemporană aprobată de OMS. În primul rând acest lucru se referă la celulele precursoare (blasturi) şi limfocite, sub-populaţiile funcţionale ale cărora nu pot fi delimitate morfologic. Astfel, cercetarea prin metoda citometriei în flux este indicată pentru:

Загружен дляIMUNOFENOTIPAREA PRIN METODA CITOMETRIEI ÎN FLUX
 1. Diagnosticarea leucozelor acute (LA)

 • pentru confirmarea diagnozei;

 • pentru stabilirea variantei leucozei limfoblastice acute (LLBA);

 • pentru stabilirea variantei leucozei mieloblastice acute (LMBA) dacă rezultatul obţinut prin metoda citomorfologică nu prezintă informaţii suficiente (de exemplu, la stabilirea diagnozei (LMBA) cu diferenţiere minimă – varianta М0-);

 • pentru determinarea variantelor bifenotipice şi bi-liniare ale LA;

 • pentru caracterizarea imunofenotopului aberant la debutul îmbolnăvirii cu scopul monitorizării ulterioare a maladiei reziduale minime (MRD) în perioada de remisiune a LA (în decursul terapiei şi după sfârşitul ei);

 • pentru evaluarea factorilor de prognozare.

 1. Diagnostica limfoamelor non-Hodgkin

 • pentru confirmarea diagnozei;

 • stabilirea variantei conform clasificării OMS;

 • pentru diagnosticarea diferenţială a limfocitozelor reactive şi a proliferării tumorale;

 • pentru efectuarea evaluării interimare a răspunsului tumorii la tratament;

 • pentru caracterizarea imunofenotipului aberant pentru monitorizarea maladiei reziduale minime (MRD);

 • pentru evaluarea factorilor de prognozare.

Noi oferim:

 • formularea diagnozei în conformitate cu clasificările contemporane ale OMS, European Group for the immunological characterisation of leikemias (EGIL).

 • efectuarea cercetărilor în termeni restrânşi;

 • comunicarea intensă cu medicul curant;

 • un spectru extrem de larg de anticorpi monoclonali.