Citologia în mediu lichid în ultimii ani se utilizează tot mai des în laboratoarele citologice din SUA şi Europa. Citologia în mediu lichid a cuprins şi sfera diagnostică din Ucraina.

CITOLOGIA ÎN MEDIU LICHID 1

Ce reprezintă citologia în mediu lichid? Viziunea modernă a acestei metode reprezintă îmbinarea metodei morfologice clasice cu tehnologiile moderne de pregătire a probelor. Citologia în mediu lichid oferă medicului citolog preparate de calitate optimă în care sunt păstrate toate datele diagnostice şi din care sunt înlăturate toate obiectele care pot deteriora preparatul, îngreuna interpretarea lui sau cauza neclarităţi de interpretare. În alte cuvinte, citologia în mediu lichid este o tehnologie de standardizare completă a probelor citologice. Această metodă urmăreşte ca scop de a preleva din suspensia de celule toate celulele întregi, bine păstrate, de a elimina fragmentele de celule, fracţiunile de eritrocite, leucocite excesive şi floră masivă care creează un fundal şi maschează preparatul, îngreunând vizualizarea lui. Totodată, citologia în mediu lichid este o metodă excelentă de a nu pierde nici o celulă din proba prelevată.

În prezent laboratoarele utilizează mai multe versiuni de procesoare pentru citologie în mediu lichid. Printre cerinţele importante faţă de aceste dispozitive este şi neadmiterea procesării mecanice sau gravitaţionale a probelor, cum sunt centrifugarea, pentru a nu distruge celulele şi complexele tumorale. Totodată, procesorul trebuie să asigure aspectul celular al preparatului, acest parametru fiind coordonat cu standardele pentru fiecare tip de probe.

Procesorul de mediu lichid CellPrep utilizat în laboratorul patomorfologic «CSD Health Care» a lărgit considerabil noţiunea de diagnostic citologic. Preparatele obţinute de la acest procesor sunt absolut clare, celulele îşi păstrează structura neafectată, fundalul este absolut transparent, totalmente lipsesc elementele de inflamaţie, flora legată de suprafaţa celulelor, astfel, ele permit medicului să fie încrezut că nici un element important al preparatului nu este pierdut. Diametrul câmpului de 20 mm este suficient pentru amplasarea unui monostrat de celule, iar cantitatea lor corespunde cerinţelor sistemului Bethesda 2014.

Citologia în mediu lichid oferă şi posibilităţi majore pentru logistică de laborator. Probele de material prelevate în containere speciale se pot păstra în decursul unor perioade de timp îndelungate fără a pierde din calitate chiar şi la temperatura camerei. Acest fapt permite expedierea materialelor în laborator din alte regiuni, fiind garantată păstrarea lor în stare iniţială, fără lizis, fără dezintegrarea celulelor şi fără contaminare bacteriană.

CITOLOGIA ÎN MEDIU LICHID
CITOLOGIA ÎN MEDIU LICHID 3

Citologia în mediu lichid permite de a reduce cerinţele faţă de probele de celule. Metodele speciale permit obţinerea preparatelor optime din suspensii minore şi din probe cu conţinut înalt de celule. Dispozitivul funcţionează într-aşa fel încât celulele se aranjează pe sticlă una lângă alta pe un plan unic. Celulele nu se înfăşoară şi nu se suprapun, chiar şi parţial. Acest aranjament permite medicului de a examina în detaliu fiecare celulă şi de a nu trece cu vederea chiar şi semnele minuscule de abatere de la normă.

Utilizarea citologiei în mediul lichid într-o măsură semnificativă reduce cerinţele faţă de tehnica de obţinere a probelor şi de pregătire a pacientului pentru procedura de prelevare a materialului, deoarece nici sângele, nici mucusul, nici alte elemente inflamatorii nu sunt un impediment pentru obţinerea unor preparate citologice de calitate după procesarea probelor cu ajutorul procesorului CellPrep.

Citologia în mediu lichid deschide mai multe posibilităţi diagnostice pentru laborator. Dintr-o probă laboratorul poate obţine un număr semnificativ de preparate şi în caz de necesitate poate executa mai multe metode, de exemplu, testul PAP. Dacă pe baza rezultatelor obţinute se va stabili necesitatea de a efectua teste suplimentare imunohistochimice sau moleculare, din aceiaşi suspensie de celule este posibilă pregătirea preparatelor identice şi aplicarea metodelor suplimentare. Citologia în mediu lichid asigură păstrarea morfologiei, structurilor antigene şi a materialului genetic al celulelor fără oarecare limitări pentru aplicarea chiar şi a celor mai sofisticate metode.

CITOLOGIA ÎN MEDIU LICHID 4

Citologia în mediu lichid poate fi utilizată pentru lucrul cu probe cervicale, probe de urină, lichidul cerebrospinal, aşa probe dificile în prelucrare precum sputa, spălăturile bronhiale, lichidul de lavaj şi aşa probe delicate precum biopsiile cu ac subţire, materialele aspirate, lichidul biologic.