În anul 2018 Laboratorul patomorfologic «CSD Health Care» iniţiază o nouă direcţie de dezvoltare – cercetările ştiinţifice.

Noi efectuăm cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul biomedicinii, genetici moleculare şi biologiei tumorilor, validarea marcherilor biologici diagnostici noi pentru prognozarea dezvoltării şi progresarea tumorilor de diferite localizări.

Conducătorul cercetărilor ştiinţifice efectuate în laborator este directorul-adjunct pentru activitate ştiinţifică, doctor în medicină, profesorul Sulaev Oxana Nicolai.

Noi suntem deschişi pentru colaborare ştiinţifică!

Cercetările

Baza materială-tehnică unică a laboratorului permite efectuarea unui spectru larg de cercetări necesare pentru soluţionarea sarcinilor ştiinţifice:

  • Cercetările citologice ale mediilor lichide, , ТАПБ, frotiurilor, inclusiv citologia în mediu lichid şi fabricaţia blocurilor citologice;

  • Cercetările morfologice de orice complexitate şi localizare;

  • Cercetările imunohistochimice şi imunocitochimice;

  • RLP cu detectare în regim de tip real – pentru depistarea SNP, mutaţiilor, infecţiilor în format calitativ şi cantitativ, determinarea nivelului expresiei ARN, micro-ARM şi alte sarcini;

  • RLP cu detectare prin electroforeză – depistarea SNP prin metoda RLP alelă-specifică, RLP cu analiză restricţională etc., determinarea metilării genelor prin RLP metil-specifică, HLA-tiparea de rezoluţie joasă, alte sarcini.

  • Pirosecvenarea – secvenarea fragmentelor scurte de ADN (până la 50 nucleotide) pentru depistarea SNP, deleţiilor minore, inserţiilor (cu analiza incidenţei alelei), analiza polimorfismelor genelor omului, agenţilor infecţioşi (de exemplu pentru stabilirea rezistenţei la antibiotice), determinarea cantitativă a nivelului de metilare a genelor şi alte sarcini.

  • Electroforeza capilară – secvenarea după Sanger pentru depistarea SNP, deleţiilor, inserţiilor, secvenarea completă a exonilor, inserţiilor de exoni, secvenarea exonică completă a genelor (până la 1000 nucleotide de 1 dată), analiza fragmentară cu analizarea lungimii fragmentelor (analiza SNP, instabilităţii microsatelitare, clonalităţii genelor imunoglobulinelor şi receptoarelor de T-celule), MLPA (depistarea deleţiilor şi inserţiilor majore), HLA-tipare de rezoluţie înaltă, alte sarcini.

  • Hibridizarea in situ (FISH, CISH) – depistarea translocărilor, deleţiilor, amplificării genelor, calculul numărului de cromozomi în preparatele histologice şi citologice cu detecţie fluorescentă (FISH), determinarea infecţiei virale (EBV, HPV, CMV, etc.), nivelului expresiei ARN (IgK, IgL, etc.) prin metoda hibridizării cromogene in situ (CISH)

  • Hybrid Capture II system – depistarea sarcinii virale clinic semnificative de VPU şi a altor infecţii prin metoda capturării hibride.

  • Citometria în flux – pentru imunofenotiparea celulelor.